top of page

Lider në themele speciale

Arrow Down
SERVICES

SHËRBIMET

Pilota

 • Themele urash dhe mbikalimesh

 • Mbrojtje skarpatash

 • Kalate portuale

 • Parkime nëntokësore

 • Përforcim terrenesh

 • Pilota zhavorri

Pilota me Kafshim

 • Parkime nëntokësore

 • Kalata portuale

 • Diga hidrocentrale

Ankera Injektime & Testim

 • Tirante gjeologjik të përkohshëm

 • Tirante gjeologjik të përhershëm

 • Drenazhe

Mikropilota për urë në Shqipëri

Mikropilota

Jet-grouting në Tiranë

Jet Grouting

Realizim Diafragmash

Realizim Diafragma

Gërmim dhe tansport dheu

Gërmim, transport dheu

Montim palankolash

Palankola

 • Montim

 • Çmontim

Ndërtim civil

Ndërtime civile

RRETH NESH
20171128_084302.jpg
Pilota të kafshuara me sondë në Hidrocentralin e Moglicës

RRETH NESH

EUROGRUOP Themele Speciale është një kompani Italo –Shqipëtare e themeluar në Tiranë në vitin 2001 e specializuar në ndërtimin e themeleve të vecanta si: Pilota, Mikropilota, Ankera, Diafragma, Jet-Grouting etj. Jemi ndër te parat kompani që kemi sjellë përvojën, eksperiencën dhe makineri moderne Europiane për realizimin e projekteve të vecanta në vendin tonë.

Gjatë viteve të fundit u zgjerua aktiviteti i kompanisë në tregun Shqipëtar e Kosovar duke bërë të mundur realizimin e projekteve të veshtira e specifike si parkingje nëntokësore, perforcim themelesh me pilota, realizim ankera, pilota për themele urash, përforcim terreni, hidrocentrale etj.

Ne jemi një kompani prestigjoze dhe e besueshme në treg. Kemi akumuluar një experiencë të madhe dhe gjithmonë kemi për qëllim perfundimin e një projekti në kohë dhe brenda kostove.

Qëllimi kryesor është të sigurojmë cilësinë dhe të ruajmë nivelet me të larta të profesionalizmit, integritetit, korrektësisë në marrëdhënie me klientët, kontraktuesit, punonjësit dhe furnitorët.

20+

300+

900,000+

12

Vite eksperiencë

Projekte të përfunduara

Metra gërmim

Qarqe

PROJEKTET

PROJEKTET