top of page

Lider në themele speciale

Arrow Down
SERVICES

SHËRBIMET

Pilota

  • Themele urash dhe mbikalimesh

  • Mbrojtje skarpatash

  • Kalate portuale

  • Parkime nëntokësore

  • Përforcim terrenesh

  • Pilota zhavorri

Pilota me Kafshim

  • Parkime nëntokësore

  • Kalata portuale

  • Diga hidrocentrale